Resurse umane

Asistență întocmire contracte individuale și colective de muncă, gestionarea concediilor de odihnă sau medicale …

– Asistenţa pentru întocmirea contractelor individuale de muncă şi a celor colectiv;
– Întocmirea şi gestionarea dosarului personal al salariatului;
– Programarea şi gestionarea concediilor de odihnă;
– Gestionarea concediilor medicale, concediilor fără plată şi a altor situaţii de suspendare  a contractului individual de munca;
– Asistenţă în privinta situaţiilor prevăzute de legea pentru ocrotirea maternităţii la locurile de muncă;
– Gestionarea registrului de evidenţă generală a salariaţilor;
– Gestionarea Carnetelor de Muncă (unde este cazul);
– Eliberarea adeverinţelor pentru salariaţi la solicitarea acestora sau în cazurile impuse de lege;
– Antecalculul şi calculul costurilor privind personalul angajat;
– Asistenţă la încetarea raporturilor de muncă