Contabilitate

Contabilitate financiară și de gestiune, balanțe de verificare, jurnale contabile, raportări lunare, bilanț contabil …

– Lucrări de contabilitate financiară şi de gestiune;
– Întocmirea balanţei de verificare şi a jurnalelor contabile;
– Întocmirea şi depunerea raportărilor lunare;
– Întocmirea bilanţului contabil;
– Întocmirea situaţiilor financiare conform standardelor internaţionale de contabilitate;