Consultanță afaceri

Analize oportunitate afaceri, consultanță legislativă, planuri de afaceri, studii de fezailitate, organizare administrativă …

Suntem gata să lucrăm împreună cu dumneavoastră pentru

– Analiza oportunităţii începerii unei afaceri în România;
– Consultanţă în domeniul legislaţiei financiar-contabile şi fiscale;
– Interpretarea actelor normative;
– Întocmirea planului de afaceri şi a studiilor de fezabilitate;
– Consultanţa privind procedurile de înregistrare la organele administrative competente;
– Elaborarea de contracte economice;
– Lucrări de organizare administrativă;
– Organizarea contabilităţii financiare şi de gestiune;
– Instruirea personalului cu privire la modul de intocmire a documentelor primare şi circuitul acestora în cadrul organizatiei;
– Alegerea şi implementarea sistemului informatic necesar activităţii financiar-contabile şi de gestiune;
– Întocmirea bugetului anual de venituri şi cheltuieli;
– Informări cu privire la schimbările legislative din legislaţia fiscala;
– Asistenţă în cadrul controalelor fiscale;
– Consultanţă cu privire la impozitul pe profit, impozitul pe venit, TVA, accize, asigurări sociale, taxe locale şi alte impozite şi taxe;
– Documentaţie în vederea obţinerii de credite;
– Analiza fluxurilor financiare, cash-flow-ului, situatiei creanţelor şi datoriilor, situaţiei capitalurilor, situaţiei imobilizărilor;
– Asistenţa în cazul lichidării, fuziunii, scindării sau modificării organizaţiei;
– Analiza vulnerabilităţii sistemului financiar şi de gestiune al organizaţiei şi la pierderi patrimoniale.